Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Tysk "KöNiGs"-kongruens - Tyskholdet.dk

Tysk “KöNiGs”-kongruens

På tysk beskriver “KöNiGs”-kongruens den korrekte overensstemmelse mellem kasus, numerus og genus for tyske artikler, navneord og tillægsord i den “nominale del” af en tysk sætning. Den “nominale del” af en sætning består af et navneord eller et pronomen (pronomenet fungerer som stedfortræder for navneordet). Reglen bestemmer altså , at alle andre ord følger navneordets numerus og genus.

Eksempel på nominaldelen i en tysk sætning

I sætningen: “Das neue Auto wurde vom Hagel getroffen” danner “das neue Auto” den nominale del.

Eksempel på KöNiGs-kongruens i tysk sætning

Das neue Auto steht zur Schau. Her står både “neue” og “Auto” i nominativ singular neutrum og passer korrekt sammen. Man siger derfor, at der hersker kongruens i både kasus, numerus og genus.

 

 

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: